Od roku 2007 projekt fungoval převážně jako "ADOPCE", tedy z částky 200,- Kč za jeden strom/rok se financovala sazenice a cca 5 let zalévání stromu, najatým externím zahradníkem.

Udělali jsme zkušenosti přímo v terénu a pochopili, že je zapotřebí zprvu i zainvestovat infrastrukturu u zcela nových výsadbových stanovišť, ustát počáteční nedůvěru místních lidí, a to vše nedokáže pokrýt částka za jeden strom. Finančně ustát začátky než se dostaví výsledky v podobě zakořeněného stromu, řízené těžbě dřeva, turismu. Mentalita tamních lidí je ale poněkud volnější a když nad nimi není dohled, tak to trochu flákají. Ze 3 tisíc stromů jich tedy zůstalo 156. Ne všechny úhyny byly způsobeny nezodpovědností, přispěly k tomu i jiné faktory. Jako slaná spodní voda, nevyhovující zemina (písek), občas i rozbité čerpadlo atd...

Většinu stromů také sdružení MIE z.s. vysázelo své pomocí, za soukromé peníze zakládajících členů.

Proto chceme trochu pozměnit financování projektu a hlavně ho udržet nezávislým na každodenním zalévání stromů. Kromě možnosti adopce máte možnost přispět i na podporu vzniku určitého stanoviště do prvotních investic: čerpadla, oplocení (proti ovcím a velbloudům), samozávlahové potrubí, zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti atd...


Projekt Tunis v rocích
Projekt v rocích

Rok 2007

Začátek projektu - TUNIS ADOPCE STROMŮ

Jeho hlavím cílem je zalesňování pouště, se současným vytvořením biotopů a udržení vody v oblasti a tím i života.

Pozemek se nachází za obcí Khafsalah směrem na Tataouine v Tunisku. ODKAZ NA MAPU

Rok 2014

Ujal se

Náš první a nejvyšší strom, tento strom je jedním z mála, které přežily, kvůli nedostatku financí na zahradníka, který by o ně pečoval. (původně vysázeno několik tisíc stromů). Stromy se musí pravidelně zalévat, než dosáhnou na spodní vodu.

Tento je je již samostatný, zalévat není potřeba, a postupně se do jejich stínu stahují drobná zvířátka - ptáci, brouci, pískomilové... a o to nám jde, vytovřit zde život :-)

Jeden z mála
přežil i ožrání sousedovými velbloudy a už je soběstačný
mie

Došlo zde ke zničení altánu. Důvod ? I zde se popsala revoluce a krize. Stromkům co se uchytily se naštěstí nic nestalo. Jen u dvou je nalomená větev, asi od nějakého zbloudilého velblouda.

  • Udělali jsme si zde malou chatku, pro úkryt před sluníčkem a odpočinek ve stínu
  • Vysadily jsme také první zkušební ALOE-VERA které se uchytily a přežily první léto
  • Palmy které jsme zde také vysadily, rostou, ale pomalu tyto jsou zde již od začátku projektu z roku 2007 a pro náš projekt zalesňování se příliš nehodí, Zatím vítězí akácie, která rychle roste a není agresivní vůči jiným rostlinám kolem
  • PŘIPRAVUJEME NOVÝ TYP ČERPADLA NA SOLÁRNÍ POHON

Rok 2015

Velké změny

Letos jsme na pozemku udělali velké změny. Pronajali jsme několik hektarů místním lidem na pěstování olivovníků. Jedním z nich je i pan Amor, který nám již několik let vozí vodu na zalévání v cisterně za traktorem. Navázali jsme s místními již vřelejší kontakty, přeci jenom jsme zde již 8 let.

Škoda, že voda v naší studní je slanější, to by tady již bylo jak v rajské zahradě. Zde Stačí pouze voda a vše roste.

  • Dostali jsme se i k místním dotacím na vybudování dvou podzemních betonových nádrží na dešťovou vodu a na jaře se zahájila jejich stavba. Nyní čekáme ještě na nějaké povolení. Vždy musíme jednu etapu předfinancovat a pak nám mají být vrácený peníze můžeme pokračovat v další etapě.
  • Mají zde velmi důmyslně vymyšlené, jak nachytat co nejvíc dešťové vody. Nádrž je pod kopcem a do stran od nádrže jsou udělané takové hráze do trychtýře, takže veškerá voda směřuje do nádrže.
  • Pokračujeme s malou budoucí plantáží aloe vera, kterou bychom později chtěli dovážet do ČR a zde zpracovávat.

Rok 2016

Zásoba vody

Mmístní dostavěli nádrž a čeká se na zpětné získání dotací abychom mohli začít s druhou nádrží na protější straně.

Udělali jsme zde hráz přes údolí, kudy občas protéká potok. Pokud zaprší voda se zde déle drží a vsakuje okolo naší studny do podzemí.
Stromky rostou i bez zalévání sice né tak intenzivně, ale musí si zvykat na drsnou přírodu.

Rok 2017

Izolace nádrže

Dodělali jsme vnitřní izolaci nádrže na dešťovou vodu. Udělali hráze ve tvaru "V" z kopce dolů, směrem ke vpusti do nádrže. Je to z důvodů prudkých dešťů, když už zaprší, aby voda směřovala do nádrže.

Během roku proběhla výsadba nových stromků a jejich výměna. Hráz, která byla vystavěna v roce 2016 se osvědčila. Zadržuje protékající vodu po deštích. Voda se zde pomalu vsakuje, vytváří vlhčí mikroklima a spodní vláhu pro stromky.
Pan Amor zasel hrách a jiné rostliny, kterým se zde daří. A tak se tato půda dá úspěšně využít, než vzrostou stromy. Výhodou je, že pan Amor dohlédne na to, aby zde sousedi nepásli ovce a velbloudy.

Závěrem roku 2018 plánujeme výsadbu dalších stromů tak, aby zde vznikl malý les.

Náklady na projekt a naše úsilí

Projekt celkově stál již přes 1 000 000,-Kč (nákup pozemku, výstavba, studny, chaty, nádrže na dešťovou vodu, závlahový systém, větrné čerpadlo na vodu, altány k silnici, WC pro zákazníky, plat hlídače a spoustu dalších i drobných investic). Snažíme se vytvořit tímto zázemí pro vlastní adopci stromů a hlavně zde provádíme výzkum vhodnosti stromů a technologií pro další stanoviště.

Většinu jsme táhli z vlastních zdrojů. Našlo se i několik lidí z našeho okolí, kteří si adoptovali strom, nebo nám pomohli svojí činností s tím, že vše bylo ve fázi výzkumu.
Nyní si troufáme tvrdit, že jsme připraveni na zájemce o přímou adopci stromů a zajistit jim za jejich peníze jistotu pro jejich stromeček.

Nejdůležitější je nyní sehnat plat na jednoho místního člověka, aby si své práce vážil a kvalitně nás zastupoval, i když zde nejsme. Zhruba 10 -15.000,- Kč měsíčně. Nejde očekávat od lidí, kteří se snaží každý den v tvrdých podmínkách uživit svou rodinu, aby měli ekologické myšlení a pomáhali zdarma z přesvědčení.
Další je nákup vody, různé přípravné práce, odhadem by to bylo asi 10.000,- Kč měsíčně.

Vysadili jsme zde několik tisíc stromů a roste nám jich cca 50 kusů. Je to dané tím, že zde byla a je velká krize, jeden čas nebylo i bezpečno sem jezdit, když byla revoluce v této zemi a hodně stromů a vybavení vzalo za své, ale máme výsledky, víme, které stromy pěstovat nejdříve a již máme technické zázemí.............

Galerie Tunis
Galerie adopce stromů
Na tomto místě v Tunisu projekt probíhá

MIE z.s. / Ředhošť 101, 411 20 Mšené-lázně / E-mail: organizator@mie.cz / Tel.: 602 661 912

Podpořte nás a naše aktivity

Budeme rádi jestli nás podpoříte ve tvoření nových projektů a upevňování stávajících, libovolnou finanční částkou na transparentní účet Mie z.s. 2858055001/5500 do poznámky uveďte (podpora projektu a případně své jméno). Pokud nám napíšete na sebe e-mail budeme se snažit Vás průběžně informovat, jak jsme s Vašim příspěvkem naložili.

Buďte součástí vytvoření lepšího prostředí kolem nás.

Náhled do transparentního účtu