mie mie mie mie mie mie mie mie mie mie
TUNIS 

Projekt adopce stromů

Od roku 2007 projekt fungoval převážně jako "ADOPCE", udělali jsme si zkušenosti přímo v terénu a pochopili, že je zapotřebí zprvu i zainvestovat infrastrukturu u zcela nových výsadbových stanovišť, ustát počáteční nedůvěru místních lidí, a to vše nedokáže pokrýt částka za jeden strom. Finančně ustát začátky než se dostaví výsledky v podobě zakořeněného stromu, řízené těžbě dřeva, turismu. Mentalita tamních lidí je ale poněkud volnější a když nad nimi není dohled, tak to trochu flákají. Ze 3 tisíc stromů jich tedy zůstalo 156. Ne všechny úhyny byly způsobeny nezodpovědností, přispěly k tomu i jiné faktory. Jako slaná spodní voda, nevyhovující zemina (písek), občas i rozbité čerpadlo atd...

Většinu stromů také sdružení MIE z.s. vysázelo své pomocí, za soukromé peníze zakládajících členů.

Proto chceme trochu pozměnit financování projektu a hlavně ho udržet nezávislým na každodenním zalévání stromů. Kromě možnosti adopce máte možnost přispět i na podporu vzniku určitého stanoviště do prvotních investic: čerpadla, oplocení (proti ovcím a velbloudům), samozávlahové potrubí, zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti atd...

O nás

Jsme spolek, podporující MIkroEkonomiku a MIkroEkologii. Naším posláním je podporovat výrobu a spotřebu místních potravin, vytvářet pracovní místa v oblastech s nízkou zaměstnaností a vést lidi k samostatnosti a nezávislosti. Naše zaměření se také týká ekologické aktivity, výsadby stromů v Tunisu a omezení plýtvání zdroji, výrobky, které mohou dále sloužit.

Náš spolek si dal za cíl, podporovat pěstování stromů, a to hlavně v oblastech, kde stromy nejsou. Snažíme se vytvořit fungující biotopy lesů, které poslouží celé naší planetě. Podporujeme mikroekologii a mikroekonomiku. Věříme, že aby se člověk choval ekologicky, hlavně v rozvojových zemích, musí vidět i ekonomický přínos.

Například, pokud zde vybudujeme les a bude zde dobrý hospodář, který se o les bude starat, bude les dávat šetrnou těžbou dřevo a tím se stane pro zúčastněné lidi, ekonomicky zajímavým projektem. Navíc nám poskytne les i jiný užitek.

Projekt může řešit i migraci, pokud budou mít místní obyvatelé zajištěný příjem peněz, nebudou utíkat ze své vlasti, ale budou dělat užitečnou činnost pro nás všechny.

Nače činnosti

  DRUHÁ ČINNOST


  REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  VÝKUP A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

  sipka

  HLAVNÍ ČINNOST


  EKOLOGICKÝ PROJEKT ZALESŇOVÁNÍ PLANETY

  sipka

  TŘETÍ ČINNOST


  VYTVOŘENÍ PŘÍJMU PRO SVÉ PRVNÍ DVĚ AKTIVITY

  sipka

První etapa

  Projekt adopce stromů jsme spustili v roce 2007 zatím v jižním Tunisu u vesnice Chechbenia, cca 30 km od známého ostrova Djerba, směrem do vnitrozemí. Na ploše cca 300 000 m2 byla stepní vegetace, traviny a občas keře.

  Naším cílem bylo zde vytvořit na části pozemku základ pro lesní biotop a zkoumat druhy rostlin vhodné pro první linii výsadby. Stromy, které vytvoří stín, pro další rostliny.

 • Vytvořili jsme zde studnu a nádrž na dešťovou vodu a malou chatu.
 • Zasadili jsme cca 3000 stromů a jen nepatrné množství se ujmulo. Pochopili jsme, že se jedná hlavně o lidský faktor.
 • Zkoumáme různé samozávlahové systémy pro prvorostliny.
 • Po prvních devíti letech musím konstatovat, že první etapu s nejrůznějšími problémy máme za sebou.


Druhá etapa

  Je o vytvoření systému zapojování místních lidí do projektu.

  Dnes je nám již jasné, že lidi s ekologickými přístupy budeme hledat velice obtížně a že místním lidem jde hlavně o přežití, takže na první místo musíme dát peníze.

  Ale pouze za odvedenou práci a tou je rostoucí strom v lesním celku.


Třetí etapa

  Tou je vytvořit trvale udržitelný projekt pěstování lesa. Vytvořit vnitřní ekonomiku.

  Pevně věřím, že se zároveň vytvoří ekologické podvědomí, hlavně mladé generace místních lidí.


Vedlejší přínosy projektu

  Tvorba vnitřních ekonomik a tím i pozitivní vliv na omezení migrace lidí.

  Projekt není o tom, naučit lidi žebrat, ale nalézt možnost samostatného zapojení do procesu.

Druhou vedlejší činností

je výroba zdravých potravin zde v ČR FarMie www.farmie.cz

Touto činností se snažíme vydělat peníze na projekt adopce stromů a zároveň hledáme možnosti výroby zdravých potravin v naší vlasti.

Třetí činností

je provozování Autokina, kde se snažíme oslovit mladé lidi, vytvořit pro ně zajímavou akci a z výnosů této činnosti opět podporovat adopci stromů.

 • Naší snahou je i Regionální rozvoj v našem okolí. Snažíme se o rozvoj malých ekonomik a celkově zlepšit životní podmínky.

 • Další snahou je začleňování sociálně slabších a někdy i vyloučených lidí z běžné společnosti do projektu.
Je dobrý pocit, když se takový člověk zapojí, vezme lopatu do ruky a začne pomáhat tvořit tento projekt.

 ŘEDHOŠŤ

Projekt vytváření různých aktivit v Ředhošti a v blízkém okolí

autokino Ředhošť

Co tímto promítáním sledujeme? Kam půjde výtěžek z promítání filmů? Po zaplacení veškeré režie, půjdou peníze na podporu projektu ADOPCE STROMŮ, a na podporu mikroekonomik. Nyní podporujeme region okolo Ředhoště. Naším cílem je pomoc vytvářet nová pracovní místa přes týden, s finální nabídkou výrobků-výpěstků o víkendech na místních trzích.

Zoo farma

Cílem této činnosti je vytvořit expozici nejrůznějších domácích i divokých zvířat zapojovat do projektu děti i dospělé a prohlubovat v nich chovatelský vztah ke zvířatům, oživovat pravý význam proč lidé hlavně chovají zvířata.

Menší projekty

"Darujte to"

Máte nepotřebné věci, které jenom překáží, tak je darujte. Protože co darujete, neskončí hned na skládce a ještě někomu poslouží a tento člověk nepoptává novu věc, která se musela nebo bude muset vyrobit, tím se zmenší zátěž na přírodu. Zároveň tedy můžete pomoct někomu a mít z toho radost a pomůžete i přírodě.

"START-UP"

Máme pro Vás nabídku. Nechcete být víkendovými obchodníky? Pojďte to zkusit.

Každý výrobek je třeba nabídnout a snažit se ho prodat. Jinak by Vám výrobky zůstávaly a nemuseli byste již další vyrábět. Rozhodli jsme se, že pro Vás uspořádáme kurzy prodeje. Budou podle zájmu účastníků, každou poslední sobotu v měsíci. A v neděli si zkusíte ostrý prodej na místním trhu.
Nakonec zjistíte, že je to vlastně jednoduché.

Kurz je zdarma.

Více informací na e-mailu: organizator@mie.cz

"Farmie"

Pěstování, prodej rostlin a jeijich zpracování

O nás
Jsme spolek, podporující MIkroEkonomiku a MIkroEkologii. Naším posláním je podporovat výrobu a spotřebu místních potravin, vytvářet pracovní místa v oblastech s nízkou zaměstnaností a vést lidi k samostatnosti a nezávislosti. Naše zaměření se také týká ekologické aktivity, výsadby stromů v Tunisu a omezení plýtvání zdroji, výrobky, které mohou dále sloužit.

sipkaVÍCE O NÁS
Kontakt
adresaAdresa Ředhošť 101, 411 20 Mšené-lázně
GPSGPS: 50.3520650N, 14.0719400E
E-mailE-mail: organizator@mie.cz
telefonTel.: 602 661 912

Podpořte nás a naše aktivity

Budeme rádi jestli nás podpoříte ve tvoření nových projektů a upevňování stávajících, 500,-Kč na jeden strom na transparentní účet Mie z.s. 2858055001/5500 do poznámky uveďte (podpora projektu a případně své jméno).

V ceně je pořízení stromku a 3roky jeho zalévání. Na každý zakoupený strom Vám bude zaslán rodný list stromu, foto zasazení a každý rok nová foto stromku po dobu 3let a později jen příležitostně.

Buďte součástí vytvoření lepšího prostředí kolem nás.

Náhled do transparentního účtu